Politica de Confidentialitate


Politica de Confidentialitate si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal 
(„Politica de Confidentialitate”)

ByBio Shop SRL ia in serios confidentialitatea datelor. Prezenta Politica de Confidentialitate descrie modul in care ByBio, in calitate de operator in sensul Regulamentului UE General privind Protectia Datelor nr. 2016/679 („RGPD”), al Directivei 2002/58/EC (ePrivacy Directive), al Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si al Regulamentului UE privind viata privata si comunicatiile electronice („Regulamentul ePrivacy”), colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal si alte informatii ale utilizatorilor.

Scopul acestei Politici de Confidentialitate este acela de a stabili principiile care stau la baza modului de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care dumneavoastra ni le transmiteti sau pe care noi le obtinem despre dumneavoastra.

Va rugam sa cititi cu atentie Politica de Confidentialitate inainte de a utiliza acest website localizat la adresa [www.bybio.ro] („Website”-ul).

ByBio Shop SRL, societate de drept roman, cu sediul in Strada Bradului nr. 18, Gheorgheni, Harghita, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J19/529/2016, Cod Unic de inregistrare RO36091689, este operatorul de date responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal asa cum este descris in aceasta Politica de Confidentialitate.

1.Categorii de date cu caracter personal si scopuri de prelucrare

Metadate

Puteti utiliza Website-ul nostru fara a furniza niciun fel de date cu caracter personal despre dumneavoastra (cu exceptia adresei IP). in acest caz, ByBio va colecta doar urmatoarele metadate care rezulta din utilizarea de catre dumneavoastra:

Pagina de referinta, data si ora accesului, volumul de date transmis, starea transmiterii, tipul de browser web, adresa IP, sistemul de operare si interfata, limba si versiunea de software pentru browser.

Adresa dumneavoastra IP va fi folosita pentru a va permite accesul la Website-ul nostru. Metadatele, vor fi utilizate pentru a imbunatati calitatea si serviciile Website-ului nostru analizand comportamentul de utilizare al utilizatorilor nostri.


Cont

in cazul in care va creati un cont pe/in Website-ul nostru, vi se poate solicita sa furnizati date cu caracter personal despre dumneavoastra, de exemplu: Nume, prenume, adresa postala, adresa de e-mail, parola selectata, numar de telefon, adresa de livrare, interese fata de anumite produse/servicii (voluntar), acordul de a primi e-mail-uri de marketing (voluntar). ByBio prelucreaza aceste date cu caracter personal in scopul furnizarii functionalitatilor contului catre dumneavoastra, respectiv: posibilitatea de a contacta si coresponda cu ByBio, comandarea de mostre de produs, primirea de newsletter-uri, pentru a va oferi materiale de marketing in masura permisa de legea aplicabila si pentru a va analiza interesele in scopuri de marketing.


Comenzi de produse

in cazul in care comandati un produs prin intermediul Website-ului nostru, ByBio colecteaza si prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal despre dumneavoastra si urmatoarele informatii: Nume, prenume, adresa postala, adresa de e-mail, numar de telefon, detalii privind contul bancar (voluntar), detalii privind cardul de credit (voluntar), adresa de facturare si livrare , tipul si cantitatea de produse comandate, pretul de achizitie, data comenzii, starea comenzii, returnarile de produse, solicitarile de asistenta pentru clienti. ByBio prelucreaza aceste date cu caracter personal in scopul executarii relatiei contractuale cu dumneavoastra si a procesarii comenzii de produse, oferirii de servicii de asistenta pentru clienti, respectarii obligatiilor legale, apararii, stabilirii si exercitarii drepturilor in justitie, si marketing personalizat (in acest din urma caz, in baza consimtamantului dumneavoastra). Temeiul legal al prelucrarii il reprezinta necesitatea ByBio de a executa contractul la care sunteti parte sau respectiv necesitatea ca ByBio sa intreprinda demersurile la solicitarea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract, in vederea furnizarii produselor comandate, cu exceptia prelucrarii in scop de marketing direct, pentru care temeiul legal al prelucrarii il va constitui consimtamantul dumneavoastra.

Loterii publicitare/Concursuri:

in cazul in care participati la o loterie publicitara/un concurs, ByBio colecteaza si prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal despre dumneavoastra: Nume, prenume, adresa de e-mail, data inscrierii, raspunsul la intrebari. in cazul in care sunteti declarat castigator, ByBio va colecta si prelucra si urmatoarele date cu caracter personal si informatii despre dumneavoastra: selectarea drept castigator, premiul oferit, numar de telefon, adresa postala, seria si numarul buletinului sau cartii de identitate. ByBio prelucreaza aceste date cu caracter personal in scopul desfasurarii concursului, informarii castigatorului, livrarii premiului catre castigator, desfasurarii evenimentului si marketing-ului (in acest din urma caz, in baza consimtamantului dumneavoastra). Temeiul legal al prelucrarii il reprezinta necesitatea ByBio de a executa contractul la care sunteti parte sau respectiv necesitatea ca ByBio sa intreprinda demersurile la solicitarea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract, privind participarea dumneavoastra la loteria publicitara/concurs, cu exceptia prelucrarii in scop de marketing direct, pentru care temeiul legal al prelucrarii il va constitui consimtamantul dumneavoastra.

2.Terti
• Transferul catre prestatori de servicii

ByBio poate angaja prestatori externi de servicii, care actioneaza ca persoane imputernicite ale ByBio, pentru a furniza anumite servicii catre ByBio, cum ar fi prestatori de servicii pentru Website, prestatori de servicii de marketing sau prestatori de servicii de suport IT. Atunci cand furnizeaza astfel de servicii, prestatorii externi de servicii pot avea acces la si/sau pot prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal.
Le solicitam respectivilor prestatori externi de servicii sa implementeze si sa aplice garantii de securitate, precum si masuri tehnice si organizatorice adecvate, pentru a asigura confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In mod suplimentar, aceste persoane imputernicite prelucreaza datele dumneavoastra personale in temeiul unui contract incheiat cu ByBio care respecta prevederile RGPD.

• Alti destinatari

ByBio poate transfera – in conformitate cu legea aplicabila privind protectia datelor – date cu caracter personal catre organisme de aplicare a legii, autoritati guvernamentale, consultanti juridici, consultanti externi sau parteneri de afaceri. in cazul unei fuziuni sau achizitii de societati, datele cu caracter personal pot fi transferate catre tertii care sunt implicati in fuziune sau achizitie.

• Transferurile internationale de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal pe care le colectam sau primim despre dumneavoastra pot fi transferate catre si prelucrate de catre destinatari care sunt localizati in interiorul sau in exteriorul Spatiului Economic European („SEE”). tarile unde sunt localizati destinatarii catre care se face transferul le includ pe cele mentionate la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en care asigura un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor, astfel cum a fost determinat printr-o decizie a Comisiei. Destinatarii din SUA sunt certificati partial in baza Scutului de Confidentialitate UE-SUA si recunoscuti astfel ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor. Alti destinatari pot fi localizati in alte tari care nu asigura un nivel adecvat de protectie din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor. ByBio va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca transferurile in afara SEE sunt protejate in mod adecvat astfel cum solicita legea aplicabila privind protectia datelor. Cu privire la transferurile catre tari care nu asigura un nivel adecvat de protectie a datelor, transferul se face in baza unor garantii adecvate, cum ar fi clauze standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana sau de o autoritate de supraveghere, coduri de conduita aprobate impreuna cu angajamente obligatorii si executorii ale destinatarului, sau mecanisme de certificare aprobate impreuna cu angajamente obligatorii si executorii ale destinatarului. Puteti solicita o copie a acestor garantii adecvate, contactandu-ne, astfel cum se stipuleaza la Sec. 7 (Contacteaza-ne) de mai jos.

3.Temeiul legal pentru prelucrare

Putem realiza prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal avand in vedere urmatoarele temeiuri legale:

• V-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
• Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a intreprinde demersurile la solicitarea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;
• Prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligatii legale care revine ByBio;
• Prelucrarea este necesara pentru protejarea intereselor dumneavoastra vitale sau ale altei persoane fizice;
• Prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini realizate in interes public sau in exercitiul autoritatii oficiale cu care am fost investiti;

• Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de noi sau de un tert, cu exceptia cazului in care aceste interese sunt inlocuite de interese sau drepturi si libertati fundamentale ale dumneavoastra care necesita protectia datelor cu caracter personal, in special daca sunteti minor;

• Alta baza legala aplicabila pentru prelucrarea datelor, in special prevederile stipulate de legislatia statelor membre;

Putem realiza prelucrarea categoriilor dumneavoastra de date cu caracter special (care includ date privind originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind sanatatea sau date privind viata sexuala sau orientarea sexuala a dumneavoastra) avand in vedere urmatoarele temeiuri legale:

• V-ati dat acordul explicit in ceea ce priveste prelucrarea categoriilor dumneavoastra de date cu caracter special intr-unul sau mai multe scopuri specifice;
• Prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor specifice ale ByBio sau ale dumneavoastra in domeniul legislatiei muncii si al securitatii si protectiei sociale, in masura in care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul Roman ori de un acord colectiv de munca incheiat in temeiul dreptului intern care prevede garantii adecvate pentru drepturile fundamentale si interesele persoanei vizate;
• Prelucrarea este legata de datele cu caracter personal care sunt facute publice in mod evident dumneavoastra;
• Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor in justitie sau ori de cate ori instantele actioneaza in exercitiul functiei lor judiciare;

Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal conform acestei Politici de Confidentialitate este fie o obligatie legala sau contractuala sau este o cerinta necesara pentru a incheia un contract cu noi sau pentru a primi serviciile/produsele noastre astfel cum sunt solicitate de dumneavoastra, sau pur si simplu este un act voluntar al dumneavoastra.

Nefurnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal poate avea drept consecinta dezavantaje pentru dumneavoastra, de exemplu este posibil sa nu puteti primi anumite produse si servicii sau sa nu puteti participa la loteria publicitara/concursul organizat de ByBio. Cu toate acestea, cu exceptia cazului in care se specifica altceva, nefurnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal nu va avea ca rezultat consecinte juridice fata de dumneavoastra.

4.Ce drepturi aveti si cum va puteti exercita drepturile?

Daca v-ati exprimat consimtamantul cu privire la anumite colectari, prelucrari si utilizari ale datelor dumneavoastra cu caracter personal, puteti revoca acest consimtamant in orice moment cu efecte viitoare. in plus, puteti sa va opuneti cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopuri de marketing fara a suporta niciun fel de costuri in afara costurilor de transmitere in conformitate cu tarifele de baza.

Conform legislatiei aplicabile privind protectia datelor, aveti dreptul (i) sa solicitati accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, (ii) sa solicitati rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, (iii) sa solicitati stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, (iv) sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, (v) sa solicitati portabilitatea datelor, (vi) sa va opuneti cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv opozitia cu privire la realizarea de profiluri) (vii) sa va opuneti cu privire la luarea in privinta dumneavoastra unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (inclusiv realizarea de profiluri) si (viii) sa depuneti o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;.

Pentru a va exercita drepturile mentionate mau sus, va rugam sa ne contactati utilizand datele de contact mentionate in Sec. 7 (Contacteaza-ne) de mai jos.

in cazul unor plangeri, aveti inclusiv dreptul de a depune o reclamatie la autoritatea competenta de supraveghere a protectiei datelor.

5.Cookie-uri si alte tehnologii de urmarire

Acest Website foloseste cookie-uri. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati Politica noastra Cookie.

6.Cat timp pastram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal?

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pentru care sunt prelucrate. Odata ce relatia noastra se incheie, fie va vom sterge datele cu caracter personal, fie le vom anonimiza, cu exceptia cazului in care se aplica cerintele legale de pastrare (cum ar fi din motive fiscale). Va putem retine datele de contact si informatiile privind interesele dumneavoastra fata de produsele sau serviciile noastre pentru o perioada lunga de timp, daca ati acordat ByBio consimtamantul dumneavoastra pentru a va transmite materiale de marketing. De asemenea, legea aplicabila ne poate solicita sa pastram anumite date cu caracter personal de-ale dumneavoastra pentru o perioada de 10 ani dupa anul fiscal relevant. Va putem de asemenea retine datele cu caracter personal si dupa incetarea relatiei contractuale in cazul in care acestea sunt necesare pentru a respecta alte legi aplicabile sau daca avem nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a stabili, exercita sau apara un drept in justitie, exclusiv in masura necesara. Dupa incetarea relatiei contractuale, vom restrictiona prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal la astfel de scopuri limitate.

7.Contacteaza-ne

in cazul in care aveti nelamuriri sau intrebari privind aceasta Politica de Confidentialitate, va rugam sa ne contactati:


ByBio Shop SRL, cu sediul in Strada Bradului nr. 18, Gheorgheni, Harghita, Romania. E-mail: info@bybio.ro, telefon: +40745627356